Chinese Journal of Information on Traditional Chinese Medicine has started publication since 1994. It is a comprehensive TCM academic journal supervised by the State Administration of Traditional Chinese Medicine and sponsored by the Institute of Information on TCM of China Academy of Chinese Medical Sciences, which is the source journal of CSTPCD and CSCD. The journal is rooted in academics, and always holds the principle of “looking for the truth and being practical, pursuing innovation and development”. It also shoulders the duty of promoting TCM culture and advancing TCM technological development, attaches equal importance to TCM and integrated traditional Chinese and Western medicine, and combines technicality, applicability and guidance quality together, with a purpose to provide professional services for TCM practitioners. The Journal’s agent for distribution out of China is China International Publications Trading Corporation, with code of M4564.
CONTENTS
CAO Fulin1, HU Benxiang1, CAO Wangdi2, SUN Tao1
LIU Meng, WANG Haiying, LI Qi, ZHAO Qianqian, LIU Yangrui, YANG Yizhuo, WANG Zhiwei
XIA Huifang, LIU Cheng, YAO Bing, LIU Jian, CHEN Yongliang
BI Zijuan, WANG Yu, WANG Jue, FU Hongyuan, BAI Jingxuan, ZHAO Chenyu, HE Qile, YU Longyu, XU Jiatuo, CUI Ji
LIU Shuangfang1, JIN Hua1, JIN Limei1, LIU Zhijun2, YU Xiaoying1, XU Xinghua1, LIU Minke2, ZHU Feifei1, ZHANG Junpeng1
WANG Haiyu1, QIAN Tangliang1, KANG Tianlun1, SUN Wenyan1, ZHU Yuelan2, HOU Xiujuan2
LIANG Hua, WANG Yan, ZHU Mingxue, GUO Hui, YAN Qi, XI Wang, LI Qiwei, LI Zeguang
GU Zhirong1, WANG Xiaolong2, MA Tianxiang1, SUN Lanpin1, WU Guotai3, QI Mei1, XU Aixia1, GE Bin1
JI Mei, DING Changsong, LI Xin, LIANG Hao, CAI Xiong
GUO Jianbo1,2, HE Qingyong2, WANG Jie2, QIN Kun1,2, DAI Shuang1,2, DAN Wenchao1,2, DING Yukun1,2, WANG Hui1,2
JIANG Meirong, LIAO Yongzhou , LIU Hua , Instructor: LI Yirui
ZHANG Min, XIAO Zhengguo, DOU Jinyan, LIU Jungang, WANG Jiong, HU Junru,
LU Dongxue1,2, LIU Feng3, YAN Jing1, SUN Zhiguang1
ZHANG Yanfang1, GU Yanli2, Wurina2, Durina2, WU Bin3, WU Shikui1